Dugnadspakker

Velkommen til en meget lettvint, enkel og 100% risikofri dugnad!

Et problem som jevnlig dukker opp for dugnadskunder er logistikk. En gjengående bekymring er håndtering av masse varer. Du har også problemet med mottak av varer, lagerplass og distribusjon. Dette passer ikke for alle.

Arbeidet rundt direktesalg av dugnadspakker er selvfølgelig problemer som kan løses. Det gjøres det, ofte etter mye organisering, planlegging og masse involvering. Alt dette utføres gjerne av flere personer. Dette tar tid og det koster penger, Samtifig har du bekymringen over å ha en god del varer liggende, gjerne over tid.

Vi har sett på dette og vi har hørt på folk. Vi har derfor besluttet på tilby en alternativ metode å gjennomføre dugnadene på. Vårt alternativ passer ikke for alle. Noen ønsker å utføre en dugnad på tradisjonell måte med direktesalg og direkte håndtering av varene. Her er vårt alternativ for de som ønsker en enklere, mer effektiv og tryggere løsning:

Forhåndssalg!

Forhåndssalg av en dugnad er ingen nyhet, og noen aktører tilbyr allerede dette. I vårt tilfelle så er forhåndssalg vårt 100% fokus. Vi legger ned all vår energi for å skreddersy en plan for hver enkelt av våre kunder.

Hva er fordelen med forhåndssalg?

I motsetning til direktesalg av dugnadsvarer med all den planlegging og organisering dette innebærer, så er forhåndssalg så mye enklere. Forhåndssalg er også mere effektivt og bekymringsfritt. Denne salgsmetoden blir derfor valgt av flere og flere lag, skoleklasser, russ og foreninger.

Her har du fordelene:

Hvis dette høres interessant ut, kan du lese mere her om hvordan vårt forhåndssalg fungerer:

Hvordan fungerer forhåndssalg?